Politica de confidentialitate a datelor personale

Ultima actualizare: august 2018

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC PerfectSwim SRL, CUI: 33530755, RC:J12/2552/29.08.2014, str. Ion Mihalache, nr 7, Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.babyswim.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al site-ului, PerfectSwim SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati prin email, in vederea comunicarii initiate de dumneavoastra.

III. Scopurile si temeiurile prelucrarii

Daca sunteti vizitator al site-ului, PerfectSwim SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de PerfectSwim SRL, prin intermediul site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara.
 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al PerfectSwim SRL de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, PerfectSwim SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina PerfectSwim SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, PerfectSwim SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina PerfectSwim SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
  • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre PerfectSwim SRL prin intermediul site-ului;
  • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre PerfectSwim SRL pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati
In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre PerfectSwim SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea PerfectSwim SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre PerfectSwim SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, PerfectSwim SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre PerfectSwim SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al PerfectSwim SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care PerfectSwim SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.
 • Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: info@babyswim.ro.
 • Aceasta pagina de Internet foloseste fisiere de tip cookie. Detalii suplimentare gasiti pe pagina Politica de Cookies